Stainless steel solutions
About UsЗа насО нами
 
  We believe that our clients are most important. This is the reason for us to do our utmost in order to contribute to the client success.
  Our main aim is to enlarge the scope and quality of our services. We do that through unification and combination of experience, knowledge and skill of our experts with requirements of our clients.
  Long production experience, team of qualified specialists, permanent ambition for perfection and modern production equipment - this is the winning formula, which guarantees perfect performance of every project.
  Ние вярваме, че нашите клиенти са най-важни. Това е причината да даваме всичко от себе си, за да допринесем за техния успех.
   Основната ни цел е да разширим обхвата и повишим качеството на услугите чрез обединяване и съчетаване на опита, знанията и уменията на нашите специалисти с изискванията на нашите клиенти. Дългогодишният производствен опит, екипът от квалифицирани специалисти, непрекъснатият стремеж към усъвършенстване, съвременната производствена база - това е печелившата формула , гарантираща перфектното изпълнение на всеки проект.


     "Томика - Метал" АД е одобрена за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Повече може да прочетете в прикачения файл.

   Document Документ Документ pdf
   Documents Документи за изтегляне Документ за изтегляне RAR
  Мы верим, что наши клиенты являются самыми важными. Это - причина, из-за которой мы делаем все возможное, внести свой вклад в успех клиента.
  Наша главная цель увеличить возможности и качество наших услуг. Мы делаем это через объединение и комбинацию опыта, знания и умения наших экспертов с требованиями наших клиентов.
  Длинный производственый опыт, команда компетентных специалистов, постоянная амбиция к усовершенствованию и современное производственное оборудование являются выигрышной формулы, гарантирующая перфектное выполнение каждого проекта.